Zarządzanie

Ośrodki świadczące usługi edukacyjne w zakresie kierowania pojazdami są w punktu widzenia przepisów podmiotami prowadzącymi tzw.działalność regulowaną, jednak regulacji ustawowej dotyczy jedynie przestrzeń programowa w zakresie infrastruktury i dydaktyki. Kwestie związane z prowadzeniem firmy jako takiej pozostają w sferze swobody działalności gospodarczej przedsiębiorcy, gdyż to on podejmuje ostateczne decyzje operacyjne w swojej firmie, kształtuje politykę zatrudnienia, cen usług, sposób administrowania i obsługi klienta czy zarządzania czasem.
Jednak zarówno normy ISO 29990, ISO 29993 jak i warunki Akredytacji Kuratorium Oświaty stawiają wymagania dotyczące przestrzeni zarządzania przedsiębiorstwem. Norma COSJ jako odwzorowanie w/w norm wprowadza również standardy zarządzania przedsiębiorstwem, które nie zaburzają swobody podejmowania decyzji przez przedsiębiorcę ale pozwalają na obiektywną ocenę spójności podejmowanych działań zarządczych z z celami normalizacji.