Rekomendacje i opinie

"Inicjatywa, mająca na celu stworzenie normy jakości i przeprowadzanie certyfikacji ośrodków szkolenia kierowców oraz wdrożenie dobrych praktyk, co w rezultacie ma poprawić stan bezpieczeństwa drogowego w Polsce, jest ważnym przedsięwzięciem i w pełni zasługuje na uznanie." (...)
Marek Łukaszewicz
Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwości

"Idea projektu - której celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dbałość o przestrzeganie praw i
obowiązków przez podmioty świadczące usługi szkoleniowe - jest bardzo istotna."
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
dr . Tomasz Schweitzer
Warszawa 16.01.2020


Certyfikacja to proces poświadczenia spełniania wysokich wymogów jakości i normy COSJ. Ten certyfikat daje jeszcze coś więcej. Daje możliwość przystąpienia do grona osób, które mają realną szansę kształtować te normy i dbać o interesy grupy certyfikowanych ośrodków. Jedną z wielu wad naszego systemu edukacji jest brak dynamiki i responsywności do zmian jakie następują w motoryzacji i edukacji z nią związanej. Certyfikacja tworzy środowisko które ma olbrzymi potencjał do wprowadzania zmian w systemie szkolenia. Zmian będących koniecznością adaptacji do warunków w których "żyjemy na drodze". Ufam że na bazie tego środowiska uformuje się nie tylko platforma do dyskusji ale platforma ludzi gotowych do działania dla dobra nasz wszystkich.

Kuba Bielak
Instruktor techniki jazdy
Dziennikarz motoryzacyjny

Certyfikacja Ośrodków Szkolenia Kierowców to doskonała okazja do wdrożenia dobrych praktyk i utrzymania najwyższych standardów w szkoleniu przyszłych kierowców. Główny Inspektorat Transportu Drogowego wspiera wszelkie działania mające na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szerzenie wiedzy w tym zakresie.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego z przyjemnością obejmuje Patronatem Honorowym Certyfikację Ośrodków Szkolenia Kierowców „Odpowiedzialna Szkoła Jazdy”.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego

"Mam nadzieję, że przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby wypadków w Polsce."

Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
dr Marek Posobkiewicz
Warszawa 28.02.2020 


“To pierwszy w Polsce Certyfikat za którym stoi ogrom prac normalizacyjnych w kierunku personalizacji szkoleń kierowców
z uwzględnieniem współczesnych wskaźników jakości i standardów europejskich. Certyfikat uwzględnia normy prawa krajowego, normy ISO 29990 oraz ISO 29993, a jednostka certyfikująca audytuje podmiot w dziewięciu unikalnych obszarach, co realnie daje obraz poziomu jakości świadczonych usług. COSJ nie jest tylko papierkiem i nie każdy podmiot będzie w stanie go zdobyć”
Prezes Zarządu PSITJ
Piotr Leńczowski
Instruktor nauki i techniki jazdy, Biegły sądowy

Podniesienie jakości procesu szkolenia przyszłych kierowców poprzez certyfikację COSJ "Odpowiedzialna Szkoła Jazdy", w oparciu o normy zawarte w ISO 29993:2017 ośrodków szkolenia kierowców, realizowane przez Fundację Rzecznik Praw Kursanta jest inicjatywą ze wszech miar wartę popracia i jak najszerszego wdrożenia. Jest to projekt bliski misji Fundacji Nadzieja", już u źródła poprawiający bezpieczeństwo drogowe. Jego autorzy, prowadząc profesjonalną i dobrze skoncentrowaną działalność, przyczyniają się do bezpieczeństwa nas wszystkich - użytkowników dróg. Żadna infrastruktura, przepisy czy kampanie nie odniosą sukcesu, jeśli kierowcy będą źle wyszkoleni i nieprzystosowani do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Aleksandra Kieres
Prezes Zarządu
Fundacji"Nadzieja"
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Proces szkolenia przyszłego kierowcy jest jednym z najistotniejszych okresów w życiu człowieka. Wpojenie kursantowi odpowiednich postaw, rzetelne przeprowadzenie kształcenia w oparciu o dobrze opracowany program ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w którym uczestniczył będzie przyszły kierowca. Zapewnienie jakości procesu jest nie do przecenienia.

Wybór szkoły jazdy, która spełnia wysokie wymagania Normy COSJ ISO 29993:2017 daje gwarancje przeprowadzenia kształcenia w sposób zgodny z najwyższymi, światowymi standardami oraz zapewniający kursantowi bezpieczeństwo świadczenia usługi.

Rektor 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
dr n. tech. Grzegorz Skorny Projekt "Odpowiedzialna Szkoła Jazdy" realizowany przez Fundację Rzecznika Praw Kursanta jest inicjatywą, która może mieć duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Certyfikacja ośrodków szkolenia kierowców wydaje się bardzo trafnym pomysłem wychodzącym naprzeciw wyzwaniom rozwoju transportu drogowego: jego intensywności, zaostrzeniu norm jakościowych oraz pogłębiającej się konkurencji względem usług szkolenia kierowców. Szczególnie ważne jest, aby przyszli kierowcy mieli możliwość wyboru odpowiedzialnego szkolenia, potwierdzonego certyfikacją, która będzie gwarantem nie tylko korzystnych aspektów ekonomicznych, ale przede wszystkim prawidłowego toku takiego szkolenia w aspekcie bezpieczeństwa, świadomości i nabytych umiejętności.

            Cieszę się, że jako jednostka naukowa mogliśmy być częścią tego ważnego projektu i wspomóc inicjatorów naszym doświadczeniem. Liczę, że projekt certyfikacji szkół jazdy przyniesie wymierne efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanie się rozpoznawalną marką wśród właścicieli szkół jazdy oraz kandydatów na kierowców.

Prorektor ds. Studenckich
Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Jacek Buko, prof. US