Prawa konsumenta - kursanta

 

Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie szkolenie kandydatów na kierowców oraz szkoleń doskonalenia techniki jazdy zamawianych przez osoby prywatne stanowi świadczenie usług konsumentom, w myśl Art.22 Kodeksu Cywilnego. 


Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kilkuletnie doświadczenia Fundacji pokazują, iż przedsiębiorcy nader często ignorują przysługujące kursantom prawa stosując mniej lub bardziej rażąco złe praktyki, które przejawiają się nie tylko nieprzestrzeganiem praw określonych przez Kodeks cywilny ale nawet popełniając czyny  penalizowane w Kodeksie karnym.

Wdrożenie normy pozwoli na zabezpieczenie kursantów przed nieprawidłowościami a dla samych przedsiębiorców stanowi funkcje edukacyjną w zakresie przestrzegania prawa.