EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA

 
 

Standardy projektu w zakresie ekonomiki prowadzenia przedsiębiorstwa i polityki cenowej  zostały stworzone przy merytorycznym wsparciu Wydziału Zrządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 


Istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa takiego jak ośrodek świadczący usługi szkoleniowe oparte o wykorzystanie rozbudowanej infrastruktury w tym pojazdów, placów manewrowych, sal dydaktycznych itp.właściwych dla szkolenia kierowców stanowi polityka kształtowania cen
usług. Powszechność popytu na szkolenia obowiązkowe w procesie zdobywania uprawnień generuje dużą podaż usług a co za tym idzie znaczną liczbę podmiotów prowadzących szkolenia. Niestety na rynku można zaobserwować złe praktyki przedsiębiorców polegające na zaniżaniu cen kursów w celu pozyskania większej liczby klientów. Choć działalność gospodarcza charakteryzuje się wolnością i swobodą w kreowaniu cen, to przychody ośrodków mają bezpośredni wpływ na kondycję ekonomiczną firmy, stabilność świadczenia usług a przede wszystkim na efektywność prowadzonych szkoleń, co jest związane bezpośrednio z poziomem wynagrodzeń możliwych do osiągnięcia na stanowiskach odpowiadających bezpośrednio za wyniki kształcenia - instruktorów i wykładowców. 
Normy określone w tym komponencie  zostały przygotowane tak, aby wyważyć stosunek ceny usługi do jej efektu, promując stosunkowo wysoką
cenę przy wysokiej jakości.