Ochrona przedsiębiorcy

Dla zapewnienia wysokiej jakości usług szkoleniowych a co za tym idzie ochrony konsumentów przez negatywnymi skutkami zakłóceń w odbiorze procesu szkoleniowego istotny jest aspekt stabilności operacyjnej ośrodka. 
Organizacja działalności firmy powinna dawać przedsiębiorcy, jego pracownikom i kontrahentom oraz klientom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, spokoju o przyszłość firmy a także stabilności zatrudnienia czy małą wrażliwość organizacji na wpływ działań konkurencyjnych.
W przypadku zaistnienia konfliktu między ośrodkiem objętym certfikacją a klientem ważnym aspektem mającym bezpośredni wpływ na jakość obsługi jest możliwość przeprowadzenia przez Rzecznika Praw Kursanta niezależnej mediacji dającej szansę na wybrnięcię z problemu w sposób optymalny, satysfakcjonujący dla klienta i bez szkody dla przedsiębiorcy.