Komunikacja

Istotnym elementem procesu świadczenia usług jest komunikacja, rozumiana jako przekazywanie informacji o przedmiocie usługi, podmiocie ją realizującym oraz samym kształcie procesu. Dobre komunikowanie
podnosi tożsamość marki ale i zwiększa odpowiedzialność za efekty
prowadzonego szkolenia, zarówno w perspektywie całego podmiotu jak
i efektów pracy poszczególnych pracowników, dydaktycznych, administracyjnych i technicznych.
Dobre ośrodki szkoleniowe nie mają się czego wstydzić a prócz samego wypełniania obowiązków związanych z opisem oferty szkoleniowej korzystają z dostosowanych do współczesnego rynku usług koncepcji promocji marki, informowania o swoich sukcesach ale i wdrażają zasady kryzysowego zarządzania informacją.