Komponenty podlegające ocenie

Eksperci projektujący normę, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, doświadczeń i badań eksperckich oraz norm ISO 29990 i ISO 29993 zdefiniowali przestrzenie aktywności przedsiębiorcy, których sposób funkcjonowania ma pływ na jakość świadczenia usług szkoleniowych dla kandydatów na kierowców oraz kierowców.  Podzielono je na 9 komponentów:

 

PRAWA KONSUMENTA

DYDAKTYKA

EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE

INFRASTRUKTURA


KOMUNIKACJA

BEZPIECZEŃSTWO

 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Ochrona przedsiębiorcy