DOKUMENTACJA

  Partnerstwo, etyka, bezstronność, poufność...

Aby poznać dokładnie procedury przyjęte do stosowania w procesie certyfikacji polecamy zaznajomić się z poniższymi dokumentami:

Karta samooceny

Karta zawiera standardy Normy w każdym obszarze i pozwala ocenić obecny obraz środka oraz przygotować się do certyfikacji.

 

Q&A Certyfikat w pytaniach i odpowiedziach

W tym poradniku znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące zasad i przebiegu certyfikacji, kosztów i przysługujących zniżek.

 

Skrócony opis projektu

Poznaj projekt certyfikacji Odpowiedzialna Szkoła Jazdy

 

Poradnik do przeprowadzenia samooceny

Szczegółowe omówienie poszczególnych obszarów Normy i propozycje wdrożenia, pozwalające na osiągniecie stanu spełniającego kryteria. 

 

Polityka jakości

Dokument opisuje standardy i praktyki zmierzające do zachowania najwyższej jakości usługi certyfikacyjnej.

 

Polityka prywatności

Dokument opisuje zasady przetwarzania danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). 

 

Polityka bezpieczeństwa informacji

Dokument opisuje standardy przestrzegania tajemnicy gospodarczej certyfikowanych podmiotów.

 

Wytyczne dla archiwizowania przebiegu egzaminu

Dokument opisujący zasady rejestracji i przechowywania plików rejestracji egzaminów wewnętrznych określona w Normie. 
 

Wytyczne do programów szkoleń

Dokument opisuje zasady tworzenia Programów szkoleń realizowanych w ośrodku.

 

Wytyczne do Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej

Dokument opisuje zasady tworzenia umów o świadczenie usług.

Po pozytywnym przejściu procedury certyfikacyjnej ośrodek otrzymuje zastaw materiałów informacyjno-promocyjnych.