Fundacja Konsumentów

Zespół Fundacji Konsumentów ma a ogromne doświadczenie w temacie
rzecznictwa i obrony praw konsumentów gdyż przez wiele lat prowadził
działania na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Po sfinalizowaniu prac normalizacyjnych współpracę zakończono.


Paweł Rokicki - Prezes Fundacji