Dydaktyka

Obszar szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w Polsce nie jest regulowany w zakresie dydaktyki a program szkolenia stanowi lakoniczny załącznik do rozporządzenia resortu infrastruktury, w którym nie określa się należycie metod ani wyników uczenia i nauczania. W przestrzeni publicznej funkcjonują zatem ośrodki, w których szkolenie realizuje się w sposób chaotyczny, daleki od właściwej metodyki kształcenia dorosłych a sami instruktorzy nie posiadają kompetencji dydaktycznych. Norma wymaga spełnienia warunków kształcenia zgodnych z zasadami dydaktyki i zapewniających ewaluację