CSR


Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

  Strategia CSR stanowi obecnie kluczowe narzędzie konkurencyjności. na
rynko. W branży szkolenia kierowców w szczególnie łatwo zdefiniować
przestrzenie, w których firma może wykazać się odpowiedzialnym stylem
zarządzania. 
W ramach certyfikacji COSJ ośrodek może uzyskać dodatkowe punkty za działania związane z CSR. Jednostka certyfikująca nie narzuca form ani
konkretnych działań. Audytorzy ocenią przedstawione przez Przedsiębiorce
aspekty, obiektywnie oceniając ich charakter, a mogą to być między innymi:
 • działania związane z poprawą bezpieczeństwa w lokalnym środowisku:
  • organizacja lub udział w eventach
  • współpraca z lokalnymi administracji
  • współpraca z zarządcami dróg
  • działania specjalne dla kursantów i absolwentów
 • uczciwe prezentowanie praw klientów na trwałym nośniku
 • wdrożony system rozpatrywania skarg i reklamacji (np. korzystanie ze wsparcia Rzecznika Praw Kursanta)
 • proekologiczna obsługa floty i infrastruktury przedsiębiorstwa
 • forma zatrudnienia kadry, korzystna dla obu stron,
 • organizacja pracy zapewniająca należyty czas wypoczynku kadry między zajęciami
 • uczciwa polityka cenowa na lokalnym rynku
 • dostępność do usług dla szerokiego wachlarza klientów

CSR jest istotnym aspektem działalności współczesnych firm na całym świecie a w Polsce coraz lepiej zrozumiałym i pożądanym wyznacznikiem jakości funkcjonowania biznesu. 

To właśnie idea CSR była jednym z wyznaczników standardu ISO 29993 a dla Komitetu normalizacyjnego COSJ dało podstawę do zdefiniowania komponentów normy.