Dofinansowanie Twoich szkoleń!


Kursant płaci tylko 20% ceny

Dofinansowanie szkoleń w OSK


W związku z uruchomieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie na usługi szkoleniowe, dzięki którym ma możliwość rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Usługi rozwojowe wybierane są samodzielnie przez przedsiębiorcę.

Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców MŚP i ich pracowników ale również osób fizycznych.

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać do 80% dofinansowania na szkolenia.

Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie.

Wysokość dofinansowania

50% – dla przedsiębiorstw średnich, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, posiadających mniej niż 250 pracowników,

70% – dla przedsiębiorstw małych, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro, posiadających mniej niż 50 pracowników,

80% – dla mikroprzedsiębiorstw, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, posiadających mniej niż 10 pracowników.

Ponadto przewidziano także możliwość zwiększenia wartości dofinansowania (nie więcej niż 80%) dla małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku gdy szkolenia zapewnią między innymi: podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym także osób powyżej 50. roku życia czy posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, a branża przedsiębiorstwa będzie kluczowa dla rozwoju całego regionu.