ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO

Kuba Bielak, instruktor techniki jazdy, dziennikarz motoryzacyjny TVN Turbo

Bezpieczeństwo kursanta i instruktora

Uczestnictwo w ruchu drogowym szczególnie poprzez kierowanie pojazdem, to proces trudny i niezwykle odpowiedzialny. Wymaga posiadania właściwych kompetencji  - wiedzy, umiejętności i doświadczeń.
Szczególnym i niezwykle istotnym a może nawet najważniejszym okresem jest czas przegotowujący do samodzielnego uczestnictwa w ruchu - czas szkolenia. 

Jakość jakość tego procesu można mierzyć różnymi wskaźnikami, a miedzy innymi:
  • Poziomem bezpieczeństwa uczestnika kursu w trakcie szkolenia praktycznego,
  • Stanem technicznym i wyposażeniem pojazdów przeznaczonych do szkolenia,
  • Procedurami związanymi z przestrzeganiem zasad higieny i epidemiologii,
Zadaniem Normy jest w drożenie zasad prowadzenia szkoleń w sposób podnoszący bezpieczeństwo uczestników szkoleń jak i samych pracowników ośrodka szkoleniowego.