Czy Twoja szkoła jazdy posiada?


Certyfikat
 Rzecznika Praw Kursanta

 

"Odpowiedzialna Szkoła Jazdy"

Certyfikat potwierdzający najwyższą jakość świadczenia usług szkoleniowych dla kierowców  COSJ zgodny z ISO 29993:2017

Certyfikat Rzecznika Praw Kursanta
COJS Odpowiedzialna Szkoła Jazdy

Certyfikat „Odpowiedzialna Szkoła Jazdy” skierowany jest do podmiotów świadczących usługi szkoleniowe dla kandydatów na kierowców i kierowców,
w zakresie kursów nauki jazdy, kwalifikacji wstępnej i okresowej oraz doskonalenia techniki jazdy. Potwierdza, iż system zarządzania ośrodkiem szkolenia odpowiada najwyższym standardom jakości a ośrodki podlegają cyklicznym audytom.

MIĘDZYNARODOWA NORMA

ISO 29993 to standard usług, który określa zestaw minimalnych wymagań do nauki usługi poza formalną edukacją. Został opracowany w celu promowania zrozumienia i świadomości uczniów i / lub sponsorów co do jakości, kolejności i wyników uczenia się usługi poza formalną edukacją i ich świadome decyzje o ich zakupie usługi. ISO 29993 ma również na celu pomóc dostawcom usług edukacyjnych w świadczeniu usług które spełniają potrzeby uczniów i / lub podmiotów zamawiających.

Norma Certyfikatu COSJ

Normy, jakie spełniać musi ośrodek posiadający certyfikat
"COSJ Odpowiedzialna Szkoła Jazdy" zawierają w sobie standardy zarówno ISO 29993, standardy wymagane w ramach akredytacji kuratora oświaty
a także szereg aspektów fokusowanych na proces świadczenia usług szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, praw konsumentów
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym opracowanych przez Komitet Normalizacyjny normy COSJ.
Mimo, że działalność środków szkolenia stanowi tzw. "działalność regulowaną" w myśl Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nadzór nad ośrodkami nie jest zbyt restrykcyjny a wymagania określone przepisami ignorują wiele aspektów istotnych dla jakości świadczonych usług szkoleniowych.
Poniżej kilka wybranych komponentów ośrodków szkolenia kierowców. 

Patronaty i Partnerzy merytoryczni


Standardy objęte certyfikacją zostały przygotowane przez Komitet Normalizacyjny, składający się z pracowników naukowych oraz ekspertów będących przedstawicielami instytucji i organizacji - naszych Partnerów merytorycznych:

projekt certyfikacji jest doceniany przez wybitnych ekspertów